Blog

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli Boşanma

Boşanma davaları anlaşmalı olabildiği gibi çekişmeli de olabilir. Taraflardan ikisi de boşanmayı istiyorlarsa anlaşmalı bir şekilde boşanma gerçekleşir. Ancak taraflardan biri boşanmayı istemiyorsa ya da eşler aralarında bir anlaşmaya varamıyorlarsa çekişmeli boşanma yoluna gidilir.

Bu noktada davanın lehine sonuçlanması bakımından en iyi boşanma avukatı tutulması da ayrı bir öneme sahiptir. Zira tarafların avukatlarının olması hem davanın sıkı takibi açısından hem de davanın kazanılması açısından kişilerin menfaatine olacaktır.

Genellikle eşler arasında çocuğun velayetine ilişkin anlaşmazlıklar yaşanır. Bu tür davalarda davaların avukat ile takip edilme zorunluluğu yoktur. Ancak taraflar

Çekişmeli boşanma avukatı tutabilirler. Çekişmeli boşanma davaları farklı türlerdedir. Zina nedeniyle boşanma, Evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma, Terk nedeniyle boşanma, Akıl hastalığı nedeniyle boşanma gibi farklı türlerde çekişmeli boşanma davaları vardır. Çekilmeli boşanma davaları eşlerin son defa altı ay birlikte oturmuş oldukları yer mahkemesinde açılabilir ya da eşlerden birinin yerleşim yerindeki mahkemelerde açılabilir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davaları için gerekli mercilere bir dilekçe sunulur. Dilekçe de yer alan bilgilerin hepsi doğru ve eksiksiz bir şekilde girilir. Dilekçe örnekleri internette mevcuttur. Buradan inceleme yapılabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davalarında ilk olarak Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne bir dilekçe sunulur. Dilekçe de yer alan bilgiler eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Dilekçenin açıklama bölümüne yaşanan aile içi durumlar tüm ayrıntılarıyla yazılmalıdır. Mevcutsa konuya dair Yargıtay kararı eklenir. Bu kadar dilekçenin kuvvetli olması bakımından önem taşır.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Yıl Sürer

Çekişmeli boşanma davalarında süre genel olarak 8 ile 18 ay arasında değişir. Ortalama olarak ise 1,5 yıl sürer. Belirtilen bu süre ilk derece mahkemesi olan Aile Mahkemesi’nde davanın görülme sürecidir. Mahkeme süreci sonrasında eğer taraflar bir başvuruda bulunurlarsa temyiz aşamasına geçilir. Temyiz aşaması Bölge Mahkemesinde gerçekleşir. Temyiz aşaması en az 1 yıl sürer.

Genel olarak boşanma davaları Temyiz Mahkemesi’nden 2 yıl sonra geri döner. Elbette belirtilen bu süre mahkemenin iş yüküne göre değişir. Boşanma avukatı da bu tür konularda eşlerle gerekli bilgileri paylaşır.

Çekişmeli Boşanmada Çocuğun Velayeti

Boşanma davalarında çocuğun velayetine ilişkin bilinmesi gereken pek çok konu var. Bu davalarda çocuğun velayetinin kesin olarak anneye verilmesine dair bir hüküm yoktur. Çocuğun velayetinde mahkeme ilk olarak çocuğun yüksek yararını gözetir. Yani esas olan çocuğun yararına olacak hükümlerin verilmesidir.

Dolayısıyla çocuğun yararı gözetilerek velayet anneye de babaya da verilebilir. Burada çocuğun hangi yaşta olduğu da ikinci plandadır. Ancak istisnai bir durum söz konusu değilse özel bakım ihtiyaçları göz önüne alınarak 0-7 yaş aralığında çocuğun velayeti anneye verilir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp