Blog

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, eşler arasında anlaşmazlık ve uyuşmazlık nedeniyle açılan bir boşanma davasıdır. Bu tür bir boşanma davasında, eşler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle, dava süreci uzayabilir ve daha uzun sürebilir. Çekişmeli boşanma davalarında, eşler genellikle avukatları aracılığıyla birbirlerine karşı boşanma davası açarlar ve yargıç tarafından bir karar verilir. Çekişmeli boşanma davası açma sürecinde anlaşmazlıkların çözülmesi amacıyla yargıç, eşleri dinleyerek ve evrakları inceleyerek bir karar verir.

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmadan farklı olarak genellikle bir süreç alır ve daha uzun sürer.

Aşağıdaki maddeler çekişmeli boşanmanın genel bir özetini verir:

  • Dava açılışı (eşlerden birinin mahkemeye dilekçe sunması)
  • Davaya cevap verme (eşlerden diğerinin dilekçe cevap olarak mahkemeye dilekçe sunması)
  • Görüşmeler ve mülakatlar
  • Delillerin toplanması
  • Yargıç tarafından karar verme

Çekişmeli boşanma sürecinde eşler arasındaki maddi ve manevi anlaşmazlıklar giderilmeye çalışılır ve eşlerin gelecekteki yaşamlarının nasıl şekilleneceği konusunda yargıç tarafından bir karar verilir. Bu nedenle bu tip boşanma davaları yargıcın kararına bağlı olduğu için belirli bir süreç alır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi, eşler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle açılan bir boşanma davasında, eşlerden birinin mahkemeye gönderdiği dilekçedir. Bu dilekçe, eşlerin boşanmayı talep ettiğini ve boşanma sebeplerini açıklar. Ayrıca çekişmeli boşanma dilekçesi, eşlerin gelecekteki yaşamlarının nasıl şekilleneceğini ve anlaşmazlıkların çözülmesini istediklerini belirtir.

Çekişmeli Boşanma Kaç Yıl Sürer?

Boşanma davalarında, eşler arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, eşler, birbirlerine karşı çekişmeli boşanma davası avukatı aracılığıyla dava açarlar ve yargıç tarafından bir karar verilir. Çekişmeli boşanma davalarının süresi, eşler arasındaki anlaşmazlıkların derecesine ve çözümüne göre değişebilir. Bu süreçte eşlerin boşanma sebeplerini ve gelecekteki yaşamlarının nasıl şekilleneceğini açıklamak için yargıç tarafından görüşmeler ve mülakatlar yapılır. Bu nedenle bu sürecin ne kadar zaman alacağı yargıcın kararına bağlıdır.

Çekişmeli Bosanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli boşanma davalarında, eşler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle açılan bir boşanma davası sırasında, yargıç tarafından mal paylaşımı konusunda bir karar verilir. Mal paylaşımı, eşler arasındaki maddi anlaşmazlıkların çözülmesi için yapılan bir işlemdir ve eşlerin ortak mallarının nasıl paylaşılacağı konusunda bir karar verilir.

Mal paylaşımı konusunda bir karar verilirken, yargıç genellikle aşağıdaki kriterleri dikkate alır:

  • Eşlerin evlilik süresine göre mal paylaşımı yapılır.
  • Eşlerin ekonomik durumları mal paylaşımında dikkate alınır.
  • Eşlerin çocuklarının yaşları ve ihtiyaçları mal paylaşımında dikkate alınır.
  • Eşlerin ortak malları mal paylaşımında göz önünde bulundurulur.

Mal paylaşımı konusunda bir karar verilirken, yargıç genellikle eşlerin isteklerini de dikkate alır ve adil bir şekilde paylaşım yapmaya çalışır. Ancak, eşler arasında anlaşmazlık çıkarsa ve uzlaşma sağlanamazsa, yargıç tarafından bir karar verilir. Bazen de bu süreç daha da uzayabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davalarında çekişmeli boşanma avukatı genellikle dava süreci boyunca eşlerden ücret talep eder. Bu ücretler, eşlerin avukatları tarafından belirlenir ve genellikle eşlerin ekonomik durumlarına göre değişebilir. Bu ücretler, eşlerin avukatları tarafından yapılan görüşmeler, mülakatlar ve diğer hukuki işlemler için ödenir. Ayrıca, eşlerin avukatları tarafından sunulan delillerin toplandığı ve incelendiği sırada da ücretler talep edilebilir. Eşlerin avukatlarının ücretleri genellikle eşler arasında paylaştırılır ve yargıç tarafından bir karar verilir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp