Blog

Boşanma Davası

Boşanma Davası

Evlilik müessesesinin mahkeme kararı ile bozulması ve evliliğin sonuçlandırılması sürecine hukuk dilinde boşanma davası adı verilir. Özellikle son zamanlarda en çok açılan davalar arasında yer alan boşanma davası ve süreçleri çiftler için oldukça sancılı ve zorludur. Anlaşmalı şekilde gerçekleştirilen boşanma davalarında taraflar sorun yaşamazken anlaşmanın sağlanamadığı boşanma davalarında süreç oldukça uzun sürebilir.

Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açılmış ekli boşanmanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağına bağlıdır. Açılacak olan boşanma davası bu kriter belirlendi takdirde değişiklik gösterir. Boşanma şekli çekişmeli de olsa anlaşmalı da olsa gerçekleştirilecek olan dava aile Mahkemesi tarafından görülür. Davacı olacak olan tarafın iki nüsha halinde boşanma davası dilekçesi, mevcutta bulunuyor ise ek belgeler ve nüfus cüzdanı ile aile mahkemesine başvurması gerekir.

Boşanma Dilekçesi

Boşanma dilekçesi boşanma davasının açılabilmesi için mahkemeye sunulması gereken evraklar arasında yer alır.

Boşanma dilekçesi içerisinde;

  • Gerçekleştirilecek olan boşanmanın nedenleri ve sebeplere
  • Boşanmaya sebep olacak nedenlerini ve ispatları
  • Davada tanık olarak gösterilecek olan kişilerin isim ve soyisimleri
  • Tanıkların adres bilgileri
  • Boşanma davası ile ilgili olan bölgelerden kurumlar tarafından ibraz edilecek olan belgelerin detaylı bilgilendirmeleri yer almalıdır.

Aile Mahkemesi’ne sunulacak olan boşanma dilekçesinde gerekli olan tüm detayların eksiksiz şekilde yazılması ve mahkemeye ibraz edilmesi oldukça önemlidir.

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma da mal paylaşımı evlilik süreci devam ederken ortak edinilmiş mallara eşit bir şekilde bölüşülmesi ile gerçekleştirilir. Ancak taraflara mal paylaşımı konusunda daha fazla mal talebi bulunması halinde boşanma davası dışında bir mal paylaşımı davasını açılması gerekir. Mal paylaşımı davası boşanma davasıyla aynı zamanda açılabilir. Ancak mahkeme boşanma dava süreci tamamlanmadan mal paylaşımı davasını sürdürme kararı alarak boşanma olayının gerçekleşmesini bekleyebilir.

Gerçekleştirilecek olan mal paylaşımı davası ile birlikte taraflar;

  • Değer artış pay alacağı
  • Katkı payı alacağı
  • Katılma alacağı talep edebilir.

Gerçekleşen boşanma çekişmeli boşanma işlemi ise taraflar boşanmada nafaka vb. bir çok talepte bulunabilir.

Boşanma Davası Açma Ücreti

Boşanma davası ücreti dava türüne göre değişiklik gösterir. Davacı olan tarafın dava harç ve tüm giderlerini mahkemede bulunan vezneye peşin olarak ödemesi gerekir. Bu ödemeler gerçekleştirilmeden dava süreci başlamaz. Yatırılan tutar da herhangi bir eksiklik olması halinde hakim tarafından ödemelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre verilir. Verilen borç süre içerisinde gerekli ödemeler gerçekleştirilmeli takdirde dava süreci başlamaz.

Boşanma davasının ücret miktarı dava dosyasının bilirkişi tarafından incelenip incelenmeyeceği, gerçekleştirilecek olan davada dinlenecek olan tanık sayısı, dava süreci ile alakalı kurumlardan gelecek olan belgeler nedeni ile değişiklik gösterebilir. Tüm bu faktörler dikkate alındığında boşanma davası açma ücreti x TL ile xx TL arasında değişiklik gösterir. Sürecin istenilen şekilde sonuçlanması için daha iyi avukatlar ile mahkeme sürecine dahil olması gerekir. Dava sürecini yönetecek olan avukat ücreti avukatın tecrübesi ve kalitesine göre değişiklik gösterir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp