Blog

Boşanma Avukatları

Boşanma Avukatları

Boşanma çiftlerin evlilik hallerini son bulduran hukuki bir eylemdir. Gerek görücü uslu gerekse tanışarak gerçekleşen evliliklerden bazıları ilerleyen zamanlarda yaşanan şiddetli geçimsizliklerden dolayı boşanma ile sonuçlanabiliyor.

Kültür farklılığı, aile içinde yaşayan diğer kişilerin evli kişilere müdahalesi, ekonomik sorunlar, psikolojik baskı ve aldatma gibi durumlar; evlilik sürecini boşanma sürecine götüren önemli etkenler arasında yer alıyor.

Boşanma sürecinde yer alan en önemli konu ise nafaka konusudur. Eşlerin boşanma gerçekleştikten sonra mağdur olana tarafa ödenen para miktarı nafaka davası ile belirlenir. Nafaka davası ayrılan eşin hayatını idame ettirmesi için ödenen bir miktardır ve gerekirse icra yolu ile de alınabilir.

Ünlü Boşanma Avukatları

Boşanma süreci, çocuk velayeti nafaka, mal paylaşımı ve miras gibi konuların fitilini ateşleyen son derece sancılı bir süreçtir. Bu nedenle boşanmak için başvuru yapan bireyler bu süreci kendi menfaati doğrultusunda en iyi şekilde sonuçlanmasını ister. Boşanma süreçlerinde avukat seçimi son derece önemlidir.

Boşanma sürecini sorunsuz şekilde çözüme kavuşturmak isteyen bireylerin bu konuda ün yapan boşanma avukatlarını vekil tayin ettiklerini görüyoruz. Boşanma işleminde eşlerin ayrılmasının yanında mal paylaşasımı ve velayet davası konularında sonuca bağlanıyor.

En İyi Aile Hukuku Avukatları

Avukatlık mesleği hayatımızda yaşadığımız hemen he olayın içerinde yer alan bilgi ve birikim gerektiren özel bir meslektir. Avukatlar kendi içinde ağır ceza, icra ve boşanma gibi farklı konularda uzmanlaşan ve adli süreçlerde önemli görevler üstlenen hukuku fakültesi mezunu bireylerdir.

Avukat mesleğinde kendini geliştiren yasları ve mevzuatı en iyi şekilde bilen kişiler kazandıkları davalarla zaten kendi isimlerini duyuyorlar. Tüm adli süreçlerde en iyi avukat ile çalışılması istenmekle birlikte boşanma işlemlerinde en iyi aile hukuku avukatlarını bulmak son derece önemli bir husustur.

Çünkü boşanma işleminde sadece eşler ayrılmaz, çocuklar ve sahip olunan mal varlıklarında ayrılır. Bu ayrımın adil ve bireylere yararlı şekilde neticelenmesinde avukatlar büyük tol alır. Özellikle boşanma sonrası bireylerin ekonomik sorunlarını aşmasında önemli bir konu olan mal rejimi  konusu her iki tarafa zarar vermeyecek şekilde sonuçlandırılması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma aşağıdaki belirtilen durumlarda kolayca sonuca bağlanabiliyor.

  • Çocukların kimde nasıl kalacağı hususu
  • Mal paylaşımının nasıl pay edileceği
  • Ödenecekse nafaka durumu

Boşanma sürecinin en zahmetsiz ve en hızlı gerçekleştiği süreç eşlerin anlaşarak boşanmalaradır. Anlaşmalı boşanmada eşler mal paylaşımı ve varsa çocukların kimde kalacağı gibi konularda uzlaşı sağlayarak yine konusunda uzman bir boşanma avukatı vasıtasıyla boşanma sürecini tamamlayabiliyor.

Çekişmeli Boşanma

Evlikleri boşanmaya götüren sebepler arasında aldatma, şiddet ve aile içi ilgisizlik var ise bu gibi evlikler genellikle çekişmeli boşanma şeklinde sonuçlanır. Çekişmeli boşanmada tarafların kendileri anlaşmaz ancak yasların verdiği haklar doğrultusunda evlilik sürecinin sonucunda çocuk ve miras durumunu sonuca bağlayan kararla evlilik süreci sonlandırılır.

Çekişmeli boşanmalar yıllarca süren ve kesinlikle konusunda uzman bir boşanma avukat vekâletinde yürütülmesi gereken bir süreçtir.

Soybağının Reddi

Evlenen bireylerin birçoğunun çocuk sahibi olduğunu görüyoruz. Ancak aldatma gibi bazı gayri ahlaki durumlarda çocuk evlene bireylerden birine ait iken diğerine ait olmayabiliyor. İşte bu durumda erkek eş kendisinden olmadığını iddia ettiği çocuk için soybağının reddi davası açabilir. Bu davanın amacı kendisiyle kan bağı olmayan çocuğa babalık etmemenin yanında mal varlığını da güvence altına almaktır. Bu dava anne ve ondan olan çocuğa karşı açılır

Nesebin Reddi

Bazı durumlarda çocuklar da annesine ve onun eşine karşı nesebin reddi davası açabiliyor. Çocuğun aileyi kabul etmemesi veya ailenin gerçek ailesi olmadığını öğrenmesi gibi durumlarda çocuk bu davaya başvurarak bu aileden kaynaklı haklarından ve yükümlüklerinden kurtulabiliyor.

Bu davalar kendi içinde birçok rapor ve belge içeren uzun süreçli önemli davalardır. Bu davların sağlıklı şekilde sonuca kavuşturulmasında uzman bir avukatın vekilliği gerekir. Yine önemli bir dava konusu olan babalık davası da her sürecinde izlenmesi gereken ve uzman bir avukat tarafından yürütülmesi gereken önemli bir davadır. Bu türden davların sonucu ileriki yaşamın her anını değiştirebilecek niteliktedir.

Bir birey babalık davası ile zengin olabilirken diğer bir bireyde elindeki varlıklarda kayıp yaşayabiliyor. Hayatımızda olmaz dediklerimiz olabiliyor yaşamayız dediğimiz durumları yaşayabiliyoruz. Özellikle boşanma çocuk velayeti ve miras paylaşımı davalarında konusunda uzman avukatları vekil tayin etmek gerekir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp