Blog

Borsa

“18.09.2020 TARİHİNDE RESMİ GAZETE ’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN HUKUKİ YORUMU VE SOSYAL MEDYA(TWİTTER,TELEGRAM,WHATSAAP,

YOUTUBE,FACEBOOK) YOLUYLA YAPILAN PAYLAŞIMLARIN MANİPÜLASYONLARIN CEZA KAPSAMINA ALINMASI VE GETİRİLEN YENİ İDARİ PARA CEZALARI”

18.09.2020 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile borsa faaliyetlerine yönelik disiplin cezalarının miktarları artırılarak, disiplin cezasını gerektiren fiillerin kapsamı  genişletildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği” nin md.52/1-c uyarınca; borsada işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin para cezasının alt sınırı 5.000-TL – üst sınırı 50.000-TL iken, yapılan değişiklik ile birlikte alt sınırı 10.000-TL – üst sınırı 5.000.000-TL olacak şekilde artırıldı.

Bununla birlikte disiplin cezalarını gerektiren fiillerin düzenlendiği Yönetmelik’in md.53/1-c bendine iki yeni hüküm eklenerek; sosyal medya hesapları ya da kitle iletişim araçları vb. kullanılarak yapılan yahut whatsapp, facebook gibi sosyal medya grupları içerisinde gerçekleştirilen manipülasyon eylemleri ceza kapsamına alındı. Buna göre “gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak” ya da “sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak” disiplin cezasını gerektiren yeni eylemler olarak Yönetmelik’te yer aldı. Ayrıca söz konusu eylemlerin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarının 50.000-TL’den az olamayacağı da ayrıca düzenlendi.

Dolayısıyla gazete, televizyon gibi kitle iletişim araçlarını veya sosyal medya hesaplarını kullanarak yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyede bulunan veyahut çevrim içi kapalı gruplar üzerinden yatırımcıları yönlendirecek manipülasyon eylemlerine ortak olan veya bu amacın yürütüldüğü çevrimiçi gruplara üye olan işlem yapma yetkisini haiz kişilerin 50.000-TL’den 5.000.000-TL’ye kadar para cezasından sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Son olarak ise Yönetmelik’in md.52/ç-d kapsamında işlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin geçici olarak kaldırılması ile işlem yapma yetkisinin veya temsilciliğin iptal edilmesi şeklindeki disiplin cezalarının verilmesi yahut md.53’deki sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde durumun en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirileceği öngörülmektedir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp