Blog

Babalık Davası

Babalık Davası

Çocukla baba arasındaki soybağı ilişkisi ortadan kaldırılabiliyor. Ancak bu ilişkiyi ortadan kaldırabilmek için soybağının reddi davasının ne olduğunu, nasıl açıldığını ve sürecin nasıl işlediğini iyi bilmek gerekiyor.

Soybağının Reddi

Soybağının reddi davasının ne olduğunu bilmek için soybağının ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Soybağı çocuk ile anne baba arasındaki bağlantıyı açıklayan terimdir. Soybağının reddi davası ise babalık karinesinin düşmesini sağlayan davadır. Soybağının reddi davasını koca açabiliyor. Ancak bazı istisnalara bağlı olarak çocuk da soybağının reddi davasını açabiliyor.

Babalıktan red davası açmak için aile mahkemesine başvuru yapmak gerekiyor. Ancak bazı yerlerde aile mahkemesi bulunmayabiliyor. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

Babalık Reddi Davası

Babalığın reddi için herhangi bir sözleşme ya da beyan verilemez. Babalığın reddi için muhakkak davaya ihtiyaç duyuluyor. Ancak babalığın reddi davası davayı farklı kişilerce açılabiliyor. Bu da davalının değişmesine neden olabiliyor. Babalığın reddi davasında şu detaylara dikkat edilmelidir:

  • Davayı açan çocuk olursa davacı ana baba olur.
  • Eğer davayı koca açarsa davacı ise ana ve çocuk olur.
  • Dava kocanın üst soy bağından biri tarafından açılırsa davalı ana ve çocuktur.

Babalık davası ücreti pek çok farklı etkene bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Tercih edilen avukat, ek masraflar ve dava süreci ücreti etkileyen önemli detaylardandır.

Nesebin Reddi Davası

Babalık tanıma davası olarak bilinen nesebin reddi davasını doğru sürede açmak oldukça önemlidir. Nesebin reddi davası baba olmadığını ve annenin hamile kaldığı süreçte bir başka erkekle cinsel ilişkiye girdiğini öğrendiği anda açmalıdır. Bu süreç için dava açma süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. 1 yıllık süre içerisinde her an dava açılabiliyor.

Nesebin reddi davasında kocanın baba olmadığı ispatlanmalıdır. Türk Medeni Kanunu’nda kocanın baba olmamasının iki şekilde belirlenmesi gerektiği yer alıyor. Bunlar evlilik içerisinde bebeğin ana rahmine düşmesi ve evlenmeden önce ana rahmine düşme durumudur.

Evlilik Dışı Çocuğun Babalık Davası

Evlilik dışı yoluyla doğmuş bir çocuk babasını belirlemek amacıyla yargı yoluna gidip babalık davası açabiliyor. Babalık davasının sonucuna bağlı olarak çocuğun biyolojik babası net bir şekilde belirlenebiliyor. Babalık davası Türk Medeni Kanunu’nun 301. Maddesine istinaden açılıyor.

Babalık davasını yalnızca anne ve çocuk açabiliyor. Eğer anne ya da çocuk dava açacaksa ancak baba ölmüşse dava babanın mirasçılarına açılıyor.

Babalık Davası Tazminat

Babalığın tespiti davası açılması ve çocuğun baba ile arasında soybağının bulunduğunun hükmedilmesi halinde babanın çocuğa karşı bazı sorumlulukları doğar. Doğan sorumluluklar nafaka ve tazminattır. Davacı taraf talep etmesi ve mahkeme gerekli görmesi halinde baba, davacıya karşı nafaka veya tazminat ödemeye hükmedilebiliyor.

Babalık davasında anne kendi adına yoksulluk nafakasında bulunamıyor. Çünkü yoksulluk nafakası bu dava için geçerli değildir.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp