Blog

Baba Sağ İken Miras Paylaşımı

Baba Sağ İken Miras Paylaşımı

Baba öldükten sonra mal paylaşımı çözülemez bir problem haline gelebiliyor. Bu sorunla karşılaşmamak için baba sağ iken miras paylaşımının gerçekleşmesi gerekiyor.

Dinen Mal Paylaşımı

İslamiyette mal paylaşımı çok geniş bir aralıkta alınmıştır. İslamiyet’e göre mal paylaşımında erkeğin kadına göre 2 kat üstünlüğü vardır. Yani erkek kadına göre 2 kadar daha fazla mal alır. Ancak bu durum yalnızca evlatların mal paylaşımı için kabul edilen bir durumdur. Bu hükümler Kuran ve içtihatlar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.

İslamiyet’e göre kadın eş ölen eşinin mirasının sekizde birini alabiliyor. Ancak çocuğu olmaması halinde bu oran dörtte bir olarak kabul ediliyor.

İslamiyet’e göre ölen kişinin annesi de mirastan pay alabiliyor. Ölen kişinin birden fazla kardeşinin ya da çocuğunun olması halinde anne mirasın altıda birini alabiliyor.

Miras Kanunu Mal Paylaşımı

Medeni Kanun’da mal paylaşımının gerçekleştirilmesi için derece sistemi oluşturulmuştur. Bu dereceli sistem üç tanedir. Bu üç dereceli sistemin içerisinde olmayan bireyler miras hukukuna göre mirastan hak talebinde bulunamaz. Mal paylaşımının daha iyi belirlenmesi için oluşturulan bu derecelerin özellikleri:

  • Zümre başının hayatta olması halinde alt soy hak talebinde bulunamaz.
  • Zümrenin ön sırasında olan mirasçı altındaki mirasçıyı engeller.
  • Zümre içerisinde hiçbir şekilde sıra atlanmaz.

Miras kanununda mal paylaşımına 1. Dereceden başlanır. 1. Derece mirasçının olmaması halinde ikince ve üçüncü derece mirasçılar arasında miras paylaştırılıyor. Birinci derece mirasçılar mirasçının çocukları, torunları ve onlardan doğanları kapsar. Miras bırakanın çocukları zümrenin başı olarak kabul edilir.

Kardeşler Arasında Mal Paylaşımı

Ölen bir kişinin ardında kalan mallar kardeşler arasında paylaşılabiliyor. Ancak bu alanda mirasın paylaşılması için kardeşler arası mal paylaşımı davası açılabiliyor. Ancak kardeşler arasını kapsayan mal paylaşım davası 6 yıla kadar uzayabiliyor. 6 yıla kadar uzayan bu davaları yakından takip etmek için miras hukuku alanında kendisini geliştirmiş avukatlardan yardım alınabiliyor.

Kardeşler arasında mal paylaşımının eşit bir şekilde yapılması gerekir. Ancak kardeşler arası paylaşımda murisin vasiyeti önemlidir. Eğer murisin vasiyeti varsa paylaşım buna göre gerçekleştirilir.

Medeni Kanun Miras Paylaşımı

Medeni Kanun’a göre miras paylaşımı yasal mirasçılara yapılmalıdır. Yasal mirasçılar arasında eş de yer alıyor. Ancak miras paylaşımı eşin payı duruma göre değişiklik gösterebiliyor. Eğer eş, miras bırakanın çocukları ile beraber mirasçıysa mirasın dörtte birine sahip olabiliyor.

Medeni Kanun’a göre eş, miras bırakan kişinin anne ve babasıyla beraber mirasçıysa mirasın ikide birine sahip olabiliyor. Ancak eş, miras bırakan kişinin yan soylarıyla beraber mirasçı olabiliyor. Böyle durumlarda miras payı dörtte üç olarak kabul edilir.

Eşin mirasçılığının sona ermesi için boşanma durumunun kesinleşmesi ya da ölüm olması gerekir. Aksi halde eşin mirasçılığı son bulamaz.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp