Blog

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Evlilik bağının en hızlı ve en kolay sona erdirmenin yolu anlaşmalı boşanma ile sağlanır. Anlaşmalı boşanmada evlilik bağından kaynaklı mal varlıklarının yanında varsa çocukların durumları değerlendirilerek eşlerin uzlaştığı ölçüde gerekli mercilere başvuru yapılır.

Anlaşmalı boşanmalar her ne kadar sorunsuz bir boşanma şekli olarak değerlendirilse de adli süreçte birtakım olumsuz durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Çocuk vekâlet durumu veya mal paylaşımda son anda değişen fikirler adli süreci sekteye uğratabilir. Bu nedene boşanma sürecini başlangıçtan sonucuna kadar takip edecek her süreci değerlendirebilecek anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışmak son derece önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma işlemi de diğer adli süreçlerde olduğu gibi bir dilekçe başvurusu başlatılıyor. Boşanma dilekçe örneğimde davalı ve davacının kimlik bilgileri, davanın açılma nedenleri, hukuki dayanaklar varsa başvuruyu destekleyecek belge ve şahitler ve başvuranın dava ile ilgili taleplerini belirten bilgilere yer verilir. Boşanma süreci her yönüyle oldukça zor ve can sıkıcı bir süreçtir.

Bu sürecin en kısa sürede tamamlanması her iki tarafında geleceğine yön vermesi açısından önemlidir. Boşanma için başvuru işlemi sadece bir dilekçeden ibaret değildir. Beraberinde mal paylaşımı çocuk velayeti gibi süreçleri de içerir. Bu itibarla boşanma dilekçesinin hazırlanmasından boşanmanın adli takibini en iyi şekilde yapacak bir avukat vekiline ihtiyaç vardır. Boşanma sürecinde uzman olan en iyi anlaşmalı boşanma avukatı vekâletinde süreci yönetmek akıllıca bir yaklaşım olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Boşanma başvurusunda dilekçe yazılması esasında eşlerden birinin diğerini dava etmesi anlamında gelir. Bu dilekçe anlaşmalı boşanmalarda oldukça kolay hazırlanırken çekişmeli boşanmalarda bu işlemin yapılması oldukça güçtür. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi adli bir süreci başlattığından eksiksiz ve usulüne göre doldurulması gerekir. Dilekçenin anlaşır ve tam doldurulması adli sürecin hızlı tamamlanmasında temel bir işlemdir. Bu nedenle eksiksiz ve anlaşır bir dava dilekçesinin konu uzmanı boşanma avukatı vekâletinde hazırlanarak mahkemeye sunulması gerekir.

Boşanma Dilekçesi Örneği

İnternetten araştırma yapıldığında birçok boşanma dava dilekçesi bulmak mümkündür. Ancak matbu bir dilekçe ile boşanma davasına başvuru yapmak, belgelerin tamamlanması veya bilgilerin güncellenmesi gibi zaman kaybı yaratacak bir takım olumsuz durumları beraberinde getirebilir. Bu itibarla boşanma dilekçesi hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmesi gerekir.

  • Dilekçede yer alan bilgiler doğru ve güncel olmalı
  • Dilekçe ekine konan deliller gerçek olmalı
  • Dilekçe yazım ve imla kurallarına dikkat edilmeli
  • Yazılan dilekçe usulüne göre hazırlanmalı ve ıslak imzalı olmalıdır.

Boşanma dilekçelerinin mutlaka konusunda uzman bir avukat vekili ile yapılası gerekir. Davalar başladıktan sonra başta sunulan tekliflerden vazgeçmek, yeni talepler ortaya koymak hem boşanma sürecini uzatan hem de başta sunulan belgelerin geçerliliğini olumsuz etkilediğinden; dava başlangıcında sağlam veriler ile dilekçe oluşturup net taleplerle dava sürecini başlatmak gerekir.

 

 

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp