Blog

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, eşler arasında boşanma konusunda mutabakat sağlanması sonucu açılan bir boşanma davasıdır. Bu tür bir boşanma davası, eşler arasında anlaşma sağlandığında daha hızlı ve daha az stresli bir süreç olabilir. Çünkü eşler tarafından karşılıklı olarak kabul edilen bir anlaşmaya dayanmaktadır. Yine de anlaşmalı boşanma kaç gün sürer diye soracak olursanız eşlerin anlaşabildiği kadar kısa sürebilir. Eşler, boşanma sebeplerini ve diğer konuları anlaştıkları takdirde, boşanma davasını açmaya gerek kalmadan boşanma işlemini tamamlayabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşler arasında boşanma konusunda mutabakat sağlandıktan sonra, eşlerin avukatları tarafından hazırlanan bir dilekçedir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşlerin boşanma sürecinde uygun bir çözüm yolu bulmak için bir araya geldiği bir toplantıda hazırlanır. Eşler, boşanma sürecinde ortaya çıkan tüm konuları, özellikle anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, çocukların bakımı ve borçların nasıl ödeneceği gibi konuları, avukatlarının yardımıyla anlaşmaya varırlar. Eşler, anlaşmayı imzaladıktan sonra, avukatları tarafından hazırlanan anlaşmalı boşanma dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunarlar.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği maddelerle aşağıdaki gibidir:

 • Dava açan kişinin adı ve soyadı
 • Dava açan kişinin adresi
 • Dava açılan kişinin adı ve soyadı
 • Dava açılan kişinin adresi
 • Davanın konusu
 • Açıklamalar kısmı (varsa çocukların velayeti, borçlar ve mülkiyetler gibi konular…)
 • Hukuki sebepler
 • Deliller
 • Sonuç ve istek

Bu anlaşmalı boşanma dilekçesi, eşlerin boşanma sürecinde mutabakat sağladıkları tüm konuları belirtir ve mahkeme tarafından onaylanır. Bu dilekçe örneği, genel bir örnektir ve her durum için geçerli olmayabilir. Eşler, boşanma sürecinde avukatlarının yardımını alarak anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlar.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşler arasında boşanma konusunda mutabakat sağlandıktan sonra, eşlerin avukatları tarafından hazırlanan bir boşanma sözleşmesidir. Bu sözleşme, eşlerin boşanmadan sonra birbirlerine olan borçlarını, mülkiyetlerinin nasıl paylaşılacağını ve çocukların bakımı gibi gerekli olan anlaşmalı boşanma şartları olarak sıralanabilir. Boşanma protokolü, mahkeme tarafından onaylanır ve yürürlükte kalır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Anlaşmalı boşanma protokolü örneği maddelerle aşağıdaki gibidir:

 • Tarafların ad ve soyadları
 • Tarafların TC. kimlik numaraları
 • Boşanmayı anlaşmalı olarak kabul ettiklerine dair onay yazısı
 • Eğer Müşterek çocuklar varsa onlarla ilgili kararların nasıl belirleneceğine dair mutabakat
 • Eğer nafaka ödenecekse nasıl ödeneceğine dair mutabakat
 • Maddi veya manevi tazminat ödenip ödenmeyeceğine dair mutabakat
 • Ortak malların ve şahsi eşyaların paylaşımına dair mutabakat

Anlaşmalı protokol hazırlanırken boşanma, velayet, nafaka ve tazminat gibi ana hususlarda anlaşma sağlanması zorunludur. Bunların dışındaki mal paylaşımı gibi ekstra unsurlar tarafların anlaşmasına bağlı olarak protokole eklenebilir.

Eğer eşler gerekli olan tüm konular hakkında aralarında anlaşır ve bir karara varırlarsa boşanma davası açmaya gerek kalmadan boşanma sürecini tamamlayabilirler. Ancak eşler, arasında anlaşmaya varamaz ve boşanma davası açılırsa dava, mahkemeye gideceği için bu süreçte anlaşmalı boşanma davası ücreti daha yüksek olabilir ancak net bir rakam belirtmek mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davası ücretleri hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için yerel bir hukukçuya veya adliye hizmetlerine başvurmanız önerilir.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp