Blog

Aile Avukatları

Aile Avukatları

Aile, eş ve çocuklardan oluşuyor ve tüm hakları Medine Kanunla düzenleniyor. Aile kavramı ile ilgili Medeni Kanunda, Aile hukuku bölümünde tüm hakların korunmasını sağlayan düzenlemeler yer alıyor. Aile avukatları, aile hukuku alanında açılan davalara bakıyor ve müvekkillerinin tüm mal ve haklarının korunması için hukuki işlemlerin uygulanmasını sağlıyor.

Ailenin haklarının korunması ile birlikte, eşler arası yaşanan anlaşmazlıklar ve boşanma davalarının açılması gibi alanlarda da dava dilekçesinin hazırlanması, açılan davaların müvekkiller adına takibi gibi işlemler için aile avukatlarına ihtiyaç duyulur.

Aile Hukuku

Aile yapısı her zaman önemlidir ve toplumun en küçük yapısını oluşturur. Aile hukuku, Medeni Kanunun aile haklarının korunması ile ilgili bölümlerini içerir. Aile mahkemelerinde görülen ya da mahkemenin görev kapsamına giren davalar için en iyi aile avukatı yardımına ihtiyaç duyulabiliyor.

Avukatlar, kendi alanlarında uzmanlaşarak, talep edilen hizmetleri en iyi şekilde vermeye çalışıyor. Aile hukuku konularına, aile mahkemeleri bakıyor. Bu mahkemelerde görülen davalar ise evlilik sürecinde yaşanan sorunlar ve evliliğin sonlandırılmasını sağlayan boşanma davalarıdır.

Aile Hukuku Avukatları

Aile hukuku davalarına bakan mahkemelerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak hak kayıplarının yaşanmaması ve işlemlerin eksiksiz yapılması için her zaman avukata ihtiyaç vardır.

İstanbul boşanma avukatı olarak sunulan hizmetlerde, evliliğini sonlandırmak isteyenler için çekişmeli ya da anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hazırlama, anlaşma protokolü yapma gibi işlemler yer alıyor.

Aile hukuku alanında tecrübeli olan avukatlar, boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlıyor. Aile avukatları, boşanma davaları haricinde, aile bireylerinin diğer hukuki durumlarını da takip ediyor ve hakların korunması için gerekli davaların açılmasına yardımcı oluyor.

Boşanma Avukatları

Boşanma avukatları, aile hukuku uyuşmazlıklarından doğan konulara baktıkları için boşanma avukatı olarak biliniyorlar. En iyi boşanma avukatı unvanına sahip olanlar, aile mahkemelerinde görülen tüm davalarda müvekkillerini temsil ediyorlar. Aile hukuku kapsamına giren ve boşanma avukatlarının girdiği davalardan bazıları şunlardır:

  • Boşanma davaları,
  • Nafaka davaları,
  • Velayet davaları,
  • Mal paylaşımları,

Evli çiftler aralarında yaşanan anlaşmazlıklar sonunda boşanmaya karar verebiliyor. Boşanma davaları, tarafların durumlarına göre anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası olarak açılıyor. Dava dilekçelerini hazırlayan avukatlar, boşanmanın gerçekleşmesi için uyuşmazlık konularının tümünü belirtiyor.

Aile Hukukunda Arabuluculuk

Hukukun birçok alanında arabuluculuk sistemine başvuruluyor. Boşanma davasında arabuluculuk boşanma avukatlarının dava öncesinde tarafların karşılıklı anlaşmasını sağlamak için yaptıkları çalışmalardır.

Arabuluculuk hizmeti, dava açmadan önce ya da dava açıldıktan sonra tarafların bir araya getirilerek yaşanan uyuşmazlığın dava konusu olmadan çözülmesini sağlıyor.

Boşanmak isteyenler, arabuluculuk sayesinde, mal paylaşımı, nafaka ve velayet konusunda anlaşabiliyor ve anlaşmalı boşanma davası açılmasını sağlayarak, tek celsede evliliği sonlandırabiliyorlar. Aile hukukunda açılan davalar, arabuluculukla sonlandırılamıyor, sonlandırma işlemleri için aile mahkemesinde davanın açılması gerekiyor.

 


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp