Blog

Ağır Ceza Avukatları

Ağır Ceza Avukatları

İnsanların, işlediği hatalı fiiller sonucu karşılaştıkları yaptırımların ya da uğradıkları haksızlıkların suç ve ceza kavramı çerçevesinde incelenmesi, ceza hukukunun konusudur. Ağır ceza hukuku işlenen fiillerin ceza bakımından en ağır olanlarını inceleyen ve ağır ceza mahkemelerinde görülmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Suçların hangi ceza hukuku alanına girip girmediği, suçun vasfına ve verilecek ceza miktarına bakılarak karar veriliyor. Ağır ceza mahkemelerinde, toplumlarda infial yaratan ve ceza oranı yüksek olan davalar görülür. Ağır ceza avukatları, hukukun bu alanına giren suçlarla ilgili araştırma ve savunma konusunda deneyimli ve bilgili kişilerdir.

Ceza Avukatları

Ceza avukatı, ceza mahkemelerinde, vekil ya da müdafi olarak görev yaparlar. Ceza avukatları görülen davalarda, sanık ya da mağdurun hakkını savunmaya çalışırlar. Ceza hukukuna göre avukatlar, vekil oldukları kişilerin mahkemede haklarını savunur ve suçtan zarar görmemesini, hakkının en iyi şekilde korunmasını sağlar.

Ceza davalarında, müvekkilleri adına, tüm dava sürecini takip eder, hukuka uygun delillerin toplanmasını ve gerekli savunmaların yapılmasını sağlar. Dava aşamasında, hukuki süreçler doğru takip edildiğinde ve etkin savunma yapıldığında, davaya taraf olan kişinin hakları korunmuş olacaktır. İyi bir ceza avukatı, sanık hakkında yapacağı etkin savunma ile kişinin suçtan ceza almamasını ya da en az ceza ile kurtulmasını sağlayacaktır.

Ağır Ceza Hukuku

Ceza hukuku, eylemlere verilecek olan ceza miktarlarına ve konularına göre ayrılıyor. Ağır ceza hukukunun alanına, ceza bakımından en ağır suçlar giriyor ve Ağır ceza mahkemelerinde görülen davaları kapsıyor. Ağır ceza hukukunun kapsamına giren dava türleri şunlardır:

  • Kasten adam öldürmek,
  • Gasp,
  • Rüşvet,
  • Resmi belgede sahtecilik,
  • Nitelikli dolandırıcılık,
  • Cinsel istismar,
  • Anayasal düzene karşı işlenen suçlar,
  • Casusluk,
  • Terör örgütü üyeliği,
  • Terör eylemleri,

Ağır ceza mahkemelerinde görülün davalarda, soruşturmanın etkin yürütülebilmesi için sanıkla ilgili teknik takipler yapılabilir, taşınmaz mallarına el konulabilir. Davanın içeriğine göre gizli soruşturmalar yapılabiliyor. Ağır ceza davaları alanında kendisini yetiştirmiş olan avukatlar, hukukun bu alanına giren suçlarda sanık ya da müdafi vekili olarak görev yapabiliyorlar.

En İyi Ağır Ceza Avukatları

Avukatlık mesleğinde, ağır ceza avukatları ya da farklı ceza türleri gibi ayrım yoktur. Avukatlık mesleğin sahip olan kişiler, bilgi ve deneyimleri ile hukukun her alanında savunma makamı olarak görev yapabilirler.

En iyi ağır ceza avukatları ceza bakımından yüksek davaların görüldüğü, Ağır ceza mahkemelerinde, müvekkillerini en iyi şekilde savunan ve hukukun tüm gerekliliklerini yerine getiren avukatlardır. En iyi avukatı bulabilmek için önceden bakmış olduğu davalar ve dava sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Hukuki bilgi ve deneyimi yüksek olan avukatlar, mahkemelerde en iyi savunmayı yapacak, müvekkilinin cezadan kurtulması için gerekli olan her türlü hukuki çalışmayı yapacaktır.

Ünlü Ceza Avukatları

Hukuk ve ceza davalarında, kişiler her zaman en iyi avukatları seçmeye ve bu avukatların kendilerini savunmalarını isterler. Ünlü ceza avukatları toplumda infial uyandıran ve ulusal basında sıklıkla yer alan davalara bakan, bu davalarda kendisini gösteren, başarılı avukatlardır.

Ünlü avukatlar, ceza açısından ağır olan davalara baktıkları için iş tecrübeleri yüksektir. Dava açma ve dava aşamalarında etkinlikleri daha fazladır ve mahkemelerde yaptıkları savunmalar, etkileyici olur. Kişiler, avukata ihtiyaç duydukları zaman her zaman en iyi olanı arar ve onunla yola çıkmak, hukuki süreçleri yürütmek ister. Ünlü olan ceza avukatları, daha fazla ilgi görür ve büyük önemli davalar hakkında bilgi sahibi olurlar.

İstanbul Ceza Avukatları

Avukatlar, kayıtlı oldukları Baro bünyesinde görev yaparlar. İstanbul ceza avukatları, İstanbul Barosuna kayıtlıdır ve tüm mahkemelerde görülen davalarda, sanık ya da müdafi vekili olarak hizmetlerini sürdürürler.

Bu avukatlar, İstanbul ili içerisinde görülen tüm ceza davalarında görev yaptıkları için dava konularına ve mahkemelere göre özel çalışmalar yaparlar. İstanbul ceza avukatı tarafından yapılan çalışmalar, soruşturma aşamasından başlar ve kovuşturma sonrası istinaf ve Yargıtay aşamasına kadar devam eder.

Soruşturma aşamasında, kollukta ya da savcılıkta ifade alma sırasında hazır bulunur, savunma yapar ve gelişmelere göre gerekli itirazları yapar. Kovuşturma aşamasında mahkeme sürecini takip eder,iddianamede yer alan suçlara göre delil sunar, savunma yapar.


Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp