GAYRİMENKUL HUKUKU

GAYRİMENKULLERİNİZ ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU GÜVENCESİ ALTINDADIR.

Toprağa yatırım yapan geleceğe güvenle bakmaktadır. Ülkemizde hızla gelişen gayrimenkul piyasası beraberinde bir çok hukuksal sorunu getirmiştir. Başlayıp bitirilemeyen projeler, ayıplı yapılan projeler başta olmak üzere yerine getirilmeyen tahahhütler.

ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU, geleceğini gayrimenkule yatıran herkesin bu yolda mağdur olmaması için hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul sahibi olmak isteyenler yetersiz veya hiç almadıkları gayrimenkul hukuku danışmanlığı nedeniyle yıllarca alınteri ile birikimleri kaybetmektedir. ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU, güvenli gayrimenkul yatırımın nasıl olacağı ile ilgili müvekkilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU, arsa sahiplerinin mütahhitlerle yapacakları kat karşılığı inşaat sözleşmesi dahil her türlü sözleşmenin hazırlanmasında taraflara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Mütahhitler, yüksek meblağlar harcayarak başladıkları yatırımlarda hukuki korumadan yoksun sözleşmeler nedeniyle zarara uğramaktadır. Aynı zamanda arsa sahipleri mütahhitlerle düzenledikleri sözleşmeleri yeteri kadar müzakere etmeden özellikle mütahhite karşı eksik ve ayıplı ifadan dolayı yaptırımlar konusunda sözleşme içeriğinde eksikliklerin bulunması nedeniyle zarara uğradıkları deneyimlerimizle sabittir.

ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU, konut ve işyeri alınması sırasında nelere dikkat edilmesi sorusuna en iyi cevabı müvekkilere vermektedir. Tapu, belediye ve diğer devlet ve özel kuruluşlarda konut ve işyeri ile ilgili tüm hukuki süreçlerin yürütülmesinde müvekkilere hukuki destek sunmaktayız.

ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU, konut sahibi olmak isteyen müvekkiler ile mütahhitler arasında düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri dahil her türlü sözleşmenin hazırlanmasında müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sözün uçtuğu yazının ise mahkemeler önünde kesin delil olduğu bir hukuk düzeninde sözleşme içeriğinin önemi büyüktür. Her cümle her kelime hatta her harf ve noktalama işaretinin sözleşme düzenlenmesinde büyük bir öneme sahip olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle taşınmaz alımı ve satımı ile ilgil her türlü sözleşme uzman kişiler tarafından hazırlanmalı ve kontrol edilmelidir.

ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU, toplumumuz tarafından içeriği tam olarak anlaşılamayan kentsel dönüşüm ile ilgili tüm sorulara cevap sunmaktadır. Riskli bina nedir, kentsel dönüşüm alanı nedir, riskli binalar ne zaman yıkılmalıdır, riskli binalarda kiracıların tahliyesi nasıl olacaktır, riskli bina raporu nasıl alınır, kimler riskli bina raporu alabilir, riskli bina raporuna kimler itiraz edebilir, riskli bina raporlarına itiraz süresi nedir, kentsel dönüşümde kira yardımı ne kadar, kentsel dönüşümde vergi, harç avantajları nelerdir, riskli bina raporuna karşı dava açılabilir mi? gibi aradığınız bir çok sorunun cevabını uzman avukat ve danışman kadromuzla sunmaktayız.

ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU, kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklara da çözüm sunmaktadır. Site yönetimlerine her türlü hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Site yönetiminin, kat maliklerinden alacaklı olduğu aidatlar, proje giderleri konusunda dava ve icra hizmetini sunmaktayız. Site yönetimleri ile yaptığımız aylık danışmanlık sözleşmesi ile site yönetiminin karşılaştığı her türlü hukuki sorunda vekilleri olarak çözüm sunmaktayız. Kat malikleri genel kurulunun düzenlenmesi, yönetim kararlarının alınması dahil kat mülkiyeti kanunu ve diğer mevzuatta yer alan şartların site yönetimleri tarafından gerçekleştirilmesi konusunda hukuki destek sunmaktayız.

ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU, emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan emlakçı olarak toplumda adlandırılan ofislere hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Emlak ofislerinin komisyon sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinin hazırlanması, emlak komisyon sözleşmelerinin uyulmaması halinde icra takibi başlatılması veya dava açılması, Emlak ofislerinin her türlü hukuki danışmanlık ihtiyacının gidirilmesinde aktif rol üstlenmekteyiz.

ÖNCÜ & KESKİN AVUKATLIK BÜROSU OLARAK TOPRAĞA YATIRIM YAPANI GELECEĞE TAŞIMAKTAYIZ.

– Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin avukatlarımız tarafından hazırlanması,
– Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin avukatlarımız tarafından hazırlanması,
– Gayrimenkul alım-satım sözleşmelerinin avukatlarımız tarafından hazırlanması,
– Emlak komisyon sözleşmelerinin hazırlanması,
– İmar planlarına iptal davalarının açılması,
– Tapu iptal davalarının açılması,
– Hata, hile, muvazaa nedeniyle tapu iptal davalarının açılması,
– Yabancıların ülkemizde sahip oldukları taşınmazlarla ilgili vakıflara, kayyumlara, kişilere ve diğer kurum ve kuruluşlara karşı dava açılması,
– Site Yöneticilerine hukuki destek verilmesi,
– Site yönetimlerinin kat maliklerinden alacağı aiadat, proje giderleri alacakları için icra takibi başlatılması,
– Kat Malikleri Genel kurulu dahil tüm idari süreçlerde döküman hazırlanması desteği sunulması,
– Konut ve işyeri alım ve satımı için her türlü dava, icra ve danışmanlık hizmeti sunulması.


İyi Olmak Kolaydır, Zor Olan Adil Olmaktır.

Victor HUGO

Bırakın Adalet Yerini Bulsun İsterse Kıyamet Kopsun.

Freud

Adalet İlkin Devletten Gelmelidir.

Aristo

Kanunlar Uyusalar Bile Ölmezler.

Shakspeare

Adalet Topaldır Ağır Yürür Fakat Gideceği Yere Er Geç Ulaşır.

Mirabeau