Fatma Zehra ZAVİ

Prof. Dr.


1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Uzmanı Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhasebe Finansman Anabilim Dalında Yüksek Lisans,2004 yılında Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında Doktora,2012 yılında Karabük Üniversitesinde Yönetim Organizasyonu bölümünde Doçent olmuş yine aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Yönetim Organizasyonu alanında Profesör ünvanını alarak akademik kariyerini tamamlamıştır.

Ulusal ve Uluslar arası birçok dergi ve hakemli dergide makaleleri bulunan Zavi uluslararası ticaret hukuku,şirketler hukuku,şirket yönetimi ve organizasyonu konusunda bilirkişilik yapmakta olup ,ofisimize bu alanlarda danışmanlık hizmeti vermektedir.